de zon in het water kunnen zien schijnen

light is light whenever you find it