een boom groeit niet harder door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven

a tree grows no faster if you pull at it, but if you water the roots