een groot  schip heeft diep water nodig

a great ship asks deep waters