een rechte stok blijkt in het water krom te zijn

even a straight stick turns crooked in water