het gaat hem niet lukken zijn hoofd boven water te houden

he won't be able to keep his head above water