vrouwen zijn als theezakjes - je weet nooit hoe sterk ze zijn totdat je ze in heet water stopt

women are like tea bags - you never know how strong they are until you put them in hot water

Eleanor Roosevelt