'het is maar water' zei ze. zeg dat maar tegen de verdinkende.

'it's only water,' she said. tell that to a drowning man.

Kristin Cashore