zonder water kunnen lelies niet leven, zoals ik niet zonder kunst

without the water, the lilies cannot live, as I am without art

Claude Monet