een golf van enthousiasme is zelden een blijvertje

a wave of enthusiasm is seldom a permanent wave