water en lucht, de twee essentiële stoffen waar alle leven van afhankelijk is, zijn mondiale prullenbakken geworden

water and air, the two essential fluids on which all life depends, have become global garbage cans

Jacques Yves Cousteau