zij dronken een glas, ze pisten een plas, en lieten de zaak zoals ze was

they drank a pint, they pissed a pee, and left affairs as they would be