je kunt een bureaucraat naar het water brengen, maar je kunt hem niet laten denken

you can lead a bureaucrat to water, but you can't make him think