de hoogste dichtheid van water is bij +4

at +4 water reaches its maximum density