onder een steen stroomt geen water

beneath a stone no water flows