water is het belangrijkste transportmedium van voedingsstoffen

water helps transport nutrients