een tomaat bestaat voor 95% uit water

a tomato consists of 95 percent water