soms blijft het schip geladen met geluk net voor de haven steken, zwem er dan naartoe

if your ship doesn't come in, swim out to meet it