wat met de wind komt, zal met het water gaan

what comes with the wind, will go with the water