met teveel roeiers zal het schip tegen de berg varen

with too many rowers the ship will crash into the mountain