tussen de wal en het schip vallen

between the ship and the shore