een schip in de haven is veilig, alleen zijn schepen daar niet voor gemaakt

a ship in a harbour is safe, but that is not what ships are built for