alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee

only dead fish go with the flow