het is een goed idee op de bodem te beginnen bij alles, behalve bij zwemles

it's a good idea to begin at the bottom in everything except in learning to swim