een schip op het strand is een baken op zee

a wreck on shore is a beacon at sea