het feest is in het water gevallen

the celebration is a washout