als een vis op het droge

like a fish that is waterless