puur water is bij uitstek 's werelds medicijn

pure water is the world's first and foremost medicine