wanneer de aarde overstroomt door de opwarming, zullen zwemmers de wereld overheersen

when the earth floods from global warming, the swimmers will rule the world