als je vijand tot zijn middel in het water is, geef hem je hand; als het water hem tot de schouders reikt, sta op zijn hoofd

if your enemy is up to his waist in water, give him your hand; if the water reaches his shoulders, stand on his head